*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

سویا

۶ خرداد ۱۳۹۷ 1457
سویا

باقی مانده جامد حاصل از استخراج روغن از دانه روغنی سویا،کنجاله سویا می باشد.کنجاله سویا بنا بر درصد فیبر خام به دو نوع کنجاله سویای با پوست و کنجاله سویای بدون پوست،تقسیم می شود.

کنجاله سویای با پوست چیست؟

به کنجاله سویایی گفته می شود که از دانه کامل سویا به دست می آید و میزان فیبر خام آن بیشتر از 3.5درصد می باشد.

کنجاله سویای بدون پوست چیست؟

به کنجاله سویایی گفته می شود که از دانه بدون پوست به دست می آید و گاهی نیز ذرات کوچکی از پوسته در آن دیده می شود.میزان فیبر خام آن بیشینه 3.5 درصد می باشد.مقدار پروتئین این نوع کنجاله ،بیشتر از کنجاله سویای با پوست است.

کنجاله سویا می تواند همراه با افزودنی های مجاز مانند ترکیبات چسباننده پلت و یا مواد ضد کلوخه شدن باشد.

کنجاله سویا باید بدون حشره زدگی ،آفات،فضولات حیوانات و آثار کپک زدگی قابل مشاهده با چشم غیر مسلح باشد.

رنگ کنجاله سویا بر حسب نوع دانه و روش تهیه ،از رنگ کرم روشن تا قهوه ای روشن متفاوت است.

کنجاله سویا از نظر شکل ظاهری می تواند به صورت آردی ،حبه و یا پرک باشد.

ویژگی های شیمیایی سویا که باید به طور مستمر کنترل و آزمون شوند عبارتند از:

1-فیبر خام

2-پروتئین خام

3-چربی خام

4-رطوبت

5-خاکستر کل

6-خاکستر نامحلول در اسید

7-فعالیت اوره آز

ویژگی های شیمیایی سویا که الزامی برای کنترل معمول و مستمر ندارند عبارتند از:

1-حلالیت پروتئین در محلول پتاس

2-شاخص پراکندگی پروتئین

3-بازدارنده تیریپسین

باید توجه داشته باشیم که آزمون های حلالیت پروتئین در محلول پتاس و شاخص پراکندگی پروتئین در کنار فعالیت اوره آز بسیار مهم هستند که می توان وضعيت كيفيت كنجاله سويا به لحاظ صحت حرارت دهي را سنجید.تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است