*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

آزمایشات بخش فلزات سنگین در مواد غذایی

3080

رديف

نام آزمون

كد آزمون

1

آهن(Fe)-مواد غذایی

4000

2

کروم(Cr)-مواد غذایی

4001

3

کادمیم(Cd)-مواد غذایی

4002

4

روی(Zn)-مواد غذایی

4004

5

مس(Cu)-مواد غذایی

4005

6

منگنز(Mn)-مواد غذایی

4006

7

آرسنیک(As)-مواد غذایی

4007

8

سرب (Pb)-مواد غذایی

4008

9

کبالت(Co)-مواد غذایی

4009

10

نیکل(Ni)-مواد غذایی

4010

11

قلع(Sn)-مواد غذایی

4011

12

سلنیم(Se)-مواد غذایی

4012

13

مولیبدن(Mo)-مواد غذایی

4013

14

جیوه(Hg)- مواد غذایی

4014

فرمت : pdf حجم :34.9248 KB