*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

بیانیه مدیریت

4607

آزمایشگاه آزمون سلامت ایرانیان با پديد آوردن و اجراي سيستم مديريت كيفيت، بر مبناي استانداردهای  ISO/IEC 17025و اصول حرفه‌اي فعاليت‌هاي آزمون، سيستم مديريت كيفيت خود را مستند مي‌كند. اين سيستم، همه فرآيندها و مسئوليت‌ هايي را كه در ارتباط با فعاليت‌های آزمایشگاه آزمون سلامت ایرانیان موضوعيت دارد، تشريح مي‌نمايد. اين سيستم تاييد خواهد كرد كه همه فرآيندهاي كاري، برنامه‌ ريزي شده و تحت كنترل هستند.

سيستم مديريت كيفيت و مستندات آن، بر اساس تغييرات مرتبط با وضعيت فني، قوانين، وضعيت عملكرد، انتظارات مشتري، آموزش‌ها و انگيزش‌هاي كاركنان و همچنين سياست‌هاي كلان سازمان،هر ساله بازنگري و در صورت نياز تجديدنظر خواهند شد. مديريت آزمایشگاه آزمون سلامت ایرانیان، به‌ صراحت اعلام مي‌دارد كه آزمایشگاه‌های آزمون سلامت ایرانیان، مدير فنی و كاركنان آن‌ها، از هر گونه فشارهاي داخلي و يا خارجي كه تاثير منفي بر كيفيت نتايج آزمون مي‌گذارد، رها مي‌باشند. درضمن پاداش افراد دست‌اندرکار در فعاليت‌هاي آزمون به هيچ وجه به نتايج آزمون پرسنل آزمایشگاه بستگي نخواهد داشت. آزمایشگاه‌های آزمون سلامت ایرانیان، همه فعاليت‌هاي خودرا با تاكيد بر حفظ اسرار، بدون تبعيض و به‌صورت كامل و بر طبق اصول حرفه‌اي انجام مي‌دهند. حفاظت از اموال و اطلاعات مشتريان، از قوانين اوليه اين سازمان مي‌باشد.اختيارات لازم در اين زمينه، به مدير عامل تفويض شده است. مدير عامل، مدير كيفيت و مدير فني آزمایشگاه، خود را متعهد مي‌دانند كه سيستم مديريت كيفيت را پيگيري كرده و الزامات استاندارد  ISO/IEC17025 را در آزمایشگاه برآورده و از آن تبعيت كنند.مديريت آزمایشگاه آزمون سلامت ایرانیان خود را متعهد مي‌داند، منابع لازم مالي و انساني را براي استقرار اين استاندارد فراهم نمايد. پيروي از سيستم مديريت كيفيت براي همه کارکنان، حتي مدير ارشد الزامي است.

بیانیه مدیریت