*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

آزمایشات بخش هماتولوژی

4489

هماتولوژی به مطالعه، تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری های مربوط به بافت خون می پردازد. با توجه به اینکه شمارش سلولی دقیق دستیابی به تشخیص صحیح را تسریع می کند از این رو انجام کلیه شمارش های سلولی با بهترین تکنیک ها و روش های ممکن، یک ضرورت است . آزمایشات هماتولوژی که در آزمایشگاه علوم حیاتی دکتر میراعلمی قابل انجام می باشد شامل موارد زیر می باشد:

رديف

نام آزمون

كد آزمون

1

شمارش گلبول های خونی و تفریق آنها (CBC)

4650

2

شمارش  WBC Diff

4651

3

هموگلوبین خون

4652

4

هماتوکریت  PCV

4653

5

فیبرینوژن

4655فرمت : pdf حجم :28.84473 KB

آزمایشات بخش هماتولوژی