*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

پاتولوژی

2853

آماده‌سازی بافت نمونه‌برداری شده با جراحی و تشخیص نوع ضایعه آسیب شناختی بافت مربوطه از جمله سرطانی بودن بافت ، تشخیص تقلبات مواد غذایی به روش بافت شناسی و تشخیص بیماریها به روش پاتولوژی در این بخش انجام می‌گیرد .

رديف

نام آزمون

كد آزمون

2

پاتولوژی(بافت (

4401

3

پاتولوژی(تشخیص (

4402فرمت : pdf حجم :25.66113 KB

پاتولوژی