*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

آخرین دستاوردهای مربوط به تجزیه و تحلیل (آنالیز) مایكوتوکسین

3402

خلاصه اي از پیشرفتهای بدست آمده درباره آنالیز مایكوتوکسین توسط مرکز تحقیقات مشترک اروپا (JRC) با همكاری ١٢ محقق از ٥ کشور اتحادیه اروپا، کانادا، امریكا و برزیل منتشر شده است. مایكوتوکسین در میان آلاینده های فهرست شده توسط سیستم هشدار کمیسیون اروپا برای مواد مواد غذایی و علوفه (RASFF) در درجه اول قرار دارد.

به منظور به روزرسانی اطلاعات موجود درباره پیشرفتهای بدست آمده در این زمینه، نویسندگان گزارش انتشارات قبلی را نقد و یافته های قبلی را با در نظر گرفتن جنبه های مفید آنها برای دستورالعملهای روتین بررسی کرده اند. در طی این بررسیها، نویسندگان گزارش با توجه به ظرفیت بالقوه پیشرفتهای فعلی برای دست یافتن به روشهای استاندارد مانند ISO و یا CEN موردنیاز آزمایشگاهها، پیشنهادهایی نیز ارائه کرده اند. سری بررسیهای انجام شده از ٧ سال قبل تا کنون در مجله World Mycotoxin Journal در دسترس است.


https://ec.europa.eu/jrc/en/news/latest-developments-mycotoxin-analysis

فرمت : pdf حجم :469.6816 KB

آخرین دستاوردهای مربوط به تجزیه و تحلیل (آنالیز) مایكوتوکسین