*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

آزمایشات بخش تحقیقات مولکولی PCR

3450

از جمله فعالیتهای این بخش شامل تحقیقات ژنتیکی، تشخیص بیماریهای دام و طیور و آبزیان، تشخیص تقلبات مواد غذایی مانند تعیین نوع گوشت و ... می باشد.

رديف

نام آزمون

كد آزمون

1

PCR - AI

4450

2

MG-PCR

4451

3

MS-PCR

4452

4

ND-PCR

4453

5

PCR -مواد غذایی

4454

6

Bird sexing-PCR

4455فرمت : pdf حجم :28.34082 KB

آزمایشات بخش تحقیقات مولکولی PCR