*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

آزمایشات بخش سرولوژی

7776

آزمایشهای سرمی (سرولوژیک) در طیور برای تشخیص بیماری، بررسی میزان موفقیت واکسیناسیون و اهداف غربالگری به کار می­رود.برخی از این آزمونها که در آزمایشگاههای تشخیصی انجام می شوند شامل آزمایشهای ممانعت از هماگلوتیناسیون Heamagglutination Inhibition Test ، آگلوتیناسیون سریع سرم روی پلیت Rapid Serum Agglutination Test و آزمون الایزا Elisa Test می باشد. اساس این آزمایشات بر پایه شناسایی و سنجش کیفی و کمی آنتی بادی ایجاد شده علیه یک عامل عفونت زای مشخص نظیر ویروسها، باکتریها، قارچها می باشد.

آزمون HI بر پایه توانایی ویروس یا باکتری برای آگلوتیناسیون گلبولهای قرمز خون استوار است. در این آزمایش آنتی ژن را در مجاورت سرم مورد آزمایش و گلبولهای قرمز خون قرار می دهند. چنانچه سرم حاوی آنتی بادی اختصاصی و قابل اتصال به آنتی ژن باشد آنتی ژن خنثی شده و توانایی آگلوتیناسیون گلبولهای قرمز خون را از دست می دهد. بدین ترتیب واکنش مهار آگلوتیناسیون (HI) رخ می دهد.

آزمونهای آگلوتیناسیون سریع سرم روی پلیت Rapid Serum Agglutination Test به عنوان تست غربالگری در خصوص بیماریهای مایکوپلاسما گلی سپتیکوم (MG) ، مایکوپلاسما سینوویه (MS) و سالمونلا پلوروم (SP) کاربرد دارد.

آزمون الایزا به معنی سنجش ایمنی مرتبط با آنزیم می­باشد و آزمایشی سریع برای جداسازی و تعیین آنتی­بادی یا آنتی­ژن علیه ویروس یا باکتری و دیگر مواد است. در این روش از آنزیم برای نشاندار کردن آنتی­ژن یا آنتی-بادی استفاده می-گردد و میزان آنزیم را با دستگاه ELISA Reader اندازه گیری می­نمایند.

آزمایشات سرولوژی که در آزمایشگاه علوم حیاتی دکتر میراعلمی قابل انجام می باشد شامل موارد زیر می باشد:

رديف

نام آزمون

كد آزمون

رديف

نام آزمون

كد آزمون

1

MG-ELISA

4200

9

برونشیت (IBV-ELISA)

4208

2

MG-Rapid

4201

10

CAV-ELISA

4209

3

MS- ELISA

4202

11

REO-ELISA

4210

4

MS-Rapid

4203

12

ART-ELISA

4211

5

SP-Rapid

4204

13

ORT-ELISA

4212

6

آنفولانزاAI-HI

4205

14

TRT-ELISA

4213

7

نیوکاسلAI-HI

4206

15

لوکوز

4221

8

گامبرو (IBD-ELISA)

4207

16

SRBC

4222فرمت : pdf حجم :32.41992 KB

آزمایشات بخش سرولوژی