*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

آزمایشات بخش بیوشیمیایی خون

4504

بیوشیمی با مطالعه شیمیایی و بیوشیمیایی مایعات و ترشحات بدن شامل آنالیز خون، ادرار و سایر مایعات بدن به تشخیص و مدیریت بیماریها کمک می کند. این تست ها اغلب بر روی سرم و پلاسما انجام می شوند. آزمایشات بیوشیمیایی  که در آزمایشگاه علوم حیاتی دکتر میراعلمی قابل انجام می باشد شامل موارد زیر می باشد:

رديف

نام آزمون

كد آزمون

رديف

نام آزمون

كد آزمون

رديف

نام آزمون

كد آزمون

1

گلوکز-خون

4300

17

آلکالین فسفاتاز-خون

4316

33

کراتینین-خون

4332

2

اوره-خون

4301

18

توتال لیپید-خون

4317

34

ویتامین  A

4333

3

تری گلیسرید-خون

4302

19

مس- خون

4318

35

GGT

4334

4

کلسترول-خون

4303

20

روی- خون

4319

36

AST

4335

5

اسید اوریک-خون

4304

21

کورتیزول

4320

37

ALT

4336

6

LDL  -خون

4305

22

استرادیول

4321

38

CPK

4337

7

HDL  -خون

4306

23

T3

4322

39

استروژن

4338

8

کلسیم-خون

4307

24

T4

4323

40

پرولاکتین

4339

9

فسفر-خون

4308

25

تستوسترون

4324

41

مالون دی آلدئید

4340

10

پروتئین کل -خون

4309

26

پروژسترون

4325

42

pH  -ادرار

4341

11

کلر-خون

4310

27

βHCG

4326

43

وزن مخصوص- ادرار

4342

12

بیلی روبین

4311

28

منیزیم-خون

4327

44

Hematuria

4343

13

سدیم-خون

4312

29

ویتامین  D3

4328

45

اوره ازتی- ادرار

4344

14

پتاسیم-خون

4313

30

SGOT

4329

46

آزمایش کامل ادرار

4345

15

آهن-خون

4314

31

SGPT

4330

47

VLDL

4346

16

آلبومین-خون

4315

32

BUN

4331فرمت : pdf حجم :44.22168 KB

آزمایشات بخش بیوشیمیایی خون