*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

خط مشی کیفیت

4616

آزمایشگاه‌های آزمون سلامت ایرانیان به عنوان مرجعي براي انجام آزمون‌هاي مرتبط با خوراک دام وطیور، شیمی، میکروبیولوژی و دامپزشكي ، با بکارگيري روش‌هاي آزمون بينالمللي،منطقه‌ای و ملی نظير ISO, ASTM, ISIRI, OIE,WHO, AOAC, ASTM,Standard method و .... به عنوان بازوي تواناي شرکت می‌باشدكه در راستاي تحقق  اهداف كلان اين مجموعه فعاليت مي‌نمايد. آزمايشگاه‌‌های شرکت با هدف افزايش سطح رضايت مشتريان خود از طريق ارائه خدمات آزمون با كيفيت،موارد زير را سرلوحه عملكرد خود قرار مي‌دهد:

*       بكارگيري افرادتوانمند و ذي‌صلاح در آزمايشگاه‌ها جهت اطمينان از انجام صحيح و دقيق فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون؛

*        تعهد نسبت به اعمال رويه حرفه‌اي خوب در ارتباط با خدمات ارائه شده به مشتريان؛

*        برآورده‌سازي الزامات روش‌هاي آزمون؛

*        آشنايي كليه پرسنل مربوطه با مستندات كيفيت و بكارگيري كليه روش‌هاي اجرايي در فعاليت‌هاي مرتبط بامحدوده عملكرد خود؛

*        توسعه دامنه فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون، از طريق انجام مطالعات و خريد تجهيزات؛

*        بهبود مستمر در مجموعه فعاليت‌ها و عملكرد‌هاي آزمايشگاه؛ و

*        پيگيري بموقع و مناسب شكايات رسيده از سوي مشتريان.

جهت حصول به موارد فوق آزمايشگاه‌های آزمون سلامت ایرانیان سيستم مديريت كيفيت خود را بر مبناي استاندارد ‌ISO/IEC 17025 طراحي  نموده و مدیریت شرکت خود را ملزم و متعهد مي‌داند، منابع و امكانات لازم جهت تحقق اهداف و برآورده‌سازي الزامات اين استاندارد و بهبود فعاليت‌هاي آزمايشگاه‌ها را فراهم آورد  و اثربخشي آن را از طريق برگزاري جلسات بازنگري مديريت و مميزي‌هاي داخلي در دوره‌هاي زماني مشخص بررسي مي‌نمايد.

خط مشی کیفیت