*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

معرفی مشاوران آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی : دکتر روزبه بشر
سمت : مشاور (محقق رسمی انستیتو پاستور ایران محقق رسمی انستیتو فریدریش لوفلر آلمان)
پست الکترونیک : r_bashar@yahoo.com
نام و نام خانوادگی : دکتر علی انیسیان
سمت : مشاور(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)
پست الکترونیک : alianisyan@gmail.com
نام و نام خانوادگی : دکتر مرتضی بازقلعه
سمت : مشاور(دارای مدرک دکترای شیلات)
پست الکترونیک : bazghaleh@mlslaboratory.com
نام و نام خانوادگی : مهندس مجید اصفهانی
سمت : مشاور بخش مکانیک و پایش آنلاین سیالات
پست الکترونیک : maj.esfehani@gmail.com
رزومه : -
نام و نام خانوادگی : دکتر علی احمد علو قطبی
سمت : مشاور(استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت)
پست الکترونیک : ghotbi@mlslaboratory.com
رزومه : -
نام و نام خانوادگی : دکتر روجا شجاعی کاوان
سمت : مشاور
پست الکترونیک : roja_shojae@yahoo.com