*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

گالری تصاویر

نشست مشورتی و تخصصی پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری در حیات وحش

نشست مشورتی و تخصصی پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری در حیات وحش

تصاویر بازدید آقای دکتر هاشم زاده از آزمایشگاه علوم حیاتی دکتر میر اعلمی

تصاویر بازدید آقای دکتر هاشم زاده از آزمایشگاه علوم حیاتی دکتر میر اعلمی

تصاویر آزمایشگاه

تصاویر آزمایشگاه