*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

معرفی پرسنل آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی : دکتر نریمان میراعلمی
سمت : مدیر ارشد و صاحب امتیاز
پست الکترونیک : miraalami@mlslaboratory.com
فایل رزومه : دریافت فایل
نام و نام خانوادگی : زهره پور حسین عربانی مقدم
سمت : سوپر وایزر و مدیر فنی آزمایشگاه میکروبیولوژی
پست الکترونیک : moghadam@mlslaboratory.com
فایل رزومه : -
نام و نام خانوادگی : مونا وفایی
سمت : مدیر فنی آزمایشگاه شیمی
پست الکترونیک : m.vafaee.11@gmail.com
فایل رزومه : -
نام و نام خانوادگی : آرزو حقیقی
سمت : مدیر کیفیت (QC) و کارمند بخش مالی
پست الکترونیک : LQM@mlslaboratory.com
فایل رزومه : -
نام و نام خانوادگی : تارا هدایتی
سمت : کارشناس آزمایشگاه شیمی
پست الکترونیک : info@mlslaboratory.com
فایل رزومه : -
نام و نام خانوادگی : آرمین گلزاده
سمت : کارشناس ارشد انگل شناسی دامپزشکی
پست الکترونیک : info@mlslaboratory.com
فایل رزومه : -
نام و نام خانوادگی : اوژن زربینی
سمت : کارشناس نمونه برداری
پست الکترونیک : info@mlslaboratory.com
فایل رزومه : -
نام و نام خانوادگی : فاطمه کهتری
سمت : کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی
پست الکترونیک : info@mlslaboratory.com
فایل رزومه : -
نام و نام خانوادگی : صاحبه اسماعیل نژاد
سمت : کارمند بخش پذیرش و جوابدهی
پست الکترونیک : info@mlslaboratory.com
فایل رزومه : -
نام و نام خانوادگی : نیلوفر شفیع پور
سمت : کارمند بخش پذیرش و جوابدهی
پست الکترونیک : info@mlslaboratory.com
فایل رزومه : -