*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

معرفی پرسنل آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی : دکتر نریمان میراعلمی

سمت : مدیر ارشد و صاحب امتیاز

پست الکترونیک : miraalami@mlslaboratory.com

فایل رزومه : دریافت فایل

نام و نام خانوادگی : زهره پور حسین عربانی مقدم

سمت : سوپر وایزر و مدیر فنی آزمایشگاه میکروبیولوژی

پست الکترونیک : moghadam@mlslaboratory.com

فایل رزومه : -

نام و نام خانوادگی : مونا وفایی

سمت : مدیر فنی آزمایشگاه شیمی

پست الکترونیک : m.vafaee.11@gmail.com

فایل رزومه : -

نام و نام خانوادگی : دکتر سیده الناز قریشی

سمت : مسئول فنی آزمایشگاه دامپزشکی

پست الکترونیک : elnaz.ghoreyshi@yahoo.com

فایل رزومه : -

نام و نام خانوادگی : آرمین گلزاده

سمت : کارشناس ارشد انگل شناسی دامپزشکی

پست الکترونیک : info@mlslaboratory.com

فایل رزومه : -

نام و نام خانوادگی : عطیه بزرگ پور

سمت : کارشناس ارشد آزمایشگاه

پست الکترونیک : info@mlslaboratory.com

فایل رزومه : -

نام و نام خانوادگی : آرزو حقیقی

سمت : مسئول امور مالی و مدیر کیفیت

پست الکترونیک : LQM@mlslaboratory.com

فایل رزومه : -

نام و نام خانوادگی : صاحبه اسماعیل نژاد

سمت : کارشناس بخش پذیرش و جوابدهی

پست الکترونیک : info@mlslaboratory.com

فایل رزومه : -

نام و نام خانوادگی : نیلوفر شفیع پور

سمت : کارشناس بخش پذیرش و جوابدهی

پست الکترونیک : info@mlslaboratory.com

فایل رزومه : -

نام و نام خانوادگی : اوژن زربینی

سمت : کارشناس نمونه برداری

پست الکترونیک : info@mlslaboratory.com

فایل رزومه : -

نام و نام خانوادگی : ابوذر کریمی

سمت : کارشناس ارشد بخش میکروبیولوژی

پست الکترونیک : info@mlslaboratory.com

فایل رزومه : -